Strømforbruk for varmtvannsbereder med og uten tank og varmegjenvinner for dusj

Grafen nedenfor viser hva kostnadene er for oppvarming av vann gjennom 10 år med forskjellige oppvarmingsalternativer.
Her har vi tatt følgende antagelser:
– Varmtvannsbruk basert på 4 dusj av 6.5min på 9.2l/minutt, pluss noe til annen bruk
– 200l varmtvannsbereder med varmetap på 80 Watt
– 120l varmtvannsbereder med varmetap på 50 Watt med og uten varmegjenvinning for dusj
– Gjennomstrømmingsvarmer med og uten varmegjenvinning for dusj
– Strømpris inkludert nettleie på 1 kr/kWt

Dyrest blir alltid den tradisjonelle varmtvannsberederen med tank. Den har et betydelig varmetap til omgivelsene, typisk 500-700kWh i året. I noen boliger kan du ha glede av dette tapet som romoppvarming i vinterhalvåret, men etter hvert som mange bruker luft-luft varmepumper til oppvarming, så blir dette bidraget minimalt.

Gjennomstrømningsvarmere varmer opp vannet gjennom et kraftig varmeelement mens du dusjer. De har derfor ikke noe tap til omgivelsene, og kommer bedre ut med lavere kostand i løpet av årene. Hvis du bruker lite varmtvann vil besparelsen være relativ stort.

I de fleste boliger er det dusjing som bruker mest varmtvann. Med en varmegjenvinner for dusj kan du gjenvinne omtrent halvparten av varmen i avløpsvannet fra dusjen. Grafen viser at merkostnad ved installering av varmeveksler for dusj er tjent inn allerede etter noen år, og at man etter 10år har spart mange tusen kroner på det.
Det er gjennomstrømmingsvarmer kombinert med varmeveksler for dusj som sparer mest strøm, men her er det et annet fordel: en slik varmer trenger mye elektrisk effekt, med store sikringer, gjerne et problem i eldre hus. Men ved bruk av varmeveksler for dusj kan man bruke en varmer som er mindre kraftig men fortsatt ha samme dusjkomfort og vannmengde. Lignende argument gjelder også ved bruk av varmtvannstank: en varmeveksler bidrar med forvarmet vann, det trekkes mindre varmtvann fra varmtvannsbereder og kanskje det holder nå med 120l tank (med mindre varmetap) i istedenfor en 200l tank.