Solfanger, varmeveksler for dusj, eller begge deler?

Både solfanger og varmegjenvinnere for dusj kan bidra med omtrent halvparten av ditt varmtvannsbehov. Hvordan skal man velge?

I følge Enova dimensjoneres vanligvis solfangere til å dekke halvparten av tappevannsbehovet og et komplett anlegg koster fra ca. kr 30.000,- og oppover. Solfangeranlegget produserer alt varmtvann på gode sommerdager, mens det ikke produserer noe på overskyete vinterdager.
For en familie er det vanligvis dusjing som står for mesteparten av varmtvannsbehovet. Med en god varmegjenvinner for dusj, f.eks. VXpipe, så gjenvinnes halvparten av varmen fra dusjvannet som renner ned i sluket, hver dag hele året. Ferdig montert koster dette gjerne rundt kr 10.000,-. Avhengig av bruk og solforhold kan besparelsen altså bli omtrent det samme for begge produktene.

I kombinasjon med et solfanger anlegg vil typisk VXpipe monteres som forvarmer kun til kaldtvannet i blandebatteriet til dusjen og blir dermed en helt separat del fra resten av solfanger anlegget. VXpipe minsker bruk av varmtvann, og dermed kan solfangeranlegget dimensjoneres annerledes, og kan dekke hele varmtvannsbehovet gjennom større perioder i året.

VXpipe er et såpass rimelig produkt at det for en familie vil gi lønnsomhet selv om den ikke bidrar økonomisk i sommerhalvåret når solfangeren produserer nok varmtvann. For noen boliger kan det være problematisk å montere solfanger eller at boligen ligger i skygge, mens det i andre boliger kan være vanskelig å komme til avløpsvannet for dusj. Vår anbefaling er derfor å velge det som er mulig utfra din bolig og din lommebok.