Referanser

VXpipe 1700 installeres i større leilighetsbygg i heltre

Vi var innom byggeplassen til SiO prosjektet (se også her) og fikk sett installasjonen ferdig trykktestet i en av blokkene. Her synes de tydelig ved siden av de røde kloakkrørene. VXpipe på bildet er altså plassert i etasjen under den leiligheten som den er tilkoblet. Det forvarmede vannet går her rett til kun blandebatteriet i dusjen der. De er montert slik at det skal være mulig å komme til fra toppen med en kost eller lignende ved behov.

VXpipe montert ved siden rød kloakkrør
Vxpipe – bunn
VXpipe -topp

VXpipe installert i passivhus som skal bli plusshus

I serien Norges Smarteste Hus på tu.no er VXpipe installert hos småbarnsfamilien Lundell Mikkelsen i Larvik. Her er det også montert energimålere på inn og utløp av vannet slik at det er mulig å logge hvor mange kWh som spares.

VXpipe montert i smarthus i Larvik

HXdrain i smart hjem i Flekkefjord

I serien Norges Smarteste Hjem i tu.no brukes HXdrain i dette hjemmet i Flekkefjord

VXpipe i enebolig på Kongsberg

Stian i Kongsberg bygger en større enebolig med bl.a. bergvarme og balansert ventilasjon. Teknisk rom ligger rett under badet i andre etasje og det lå derfor godt tilrette for å sette inn en VXpipe her for å gjenvinne varmen fra avløpsvannet fra dusjen.

VXpipe på Kongsberg
VXpipe – kobling bunn
VXpipe – kobling topp

HXdrain i plusshus i Larvik omtalt på FBI

NRK TV Forbrukerinspektørene er på besøk på Norges første Multikomforthus i programmet 21.01.2015. I det nyoppførte plusshuset er HXdrain montert på badet.

Klikk på bildet for å gå direkte til innslaget om HXdrain på FBI

I dette tilfellet er HXdrain koblet som forvarmer kun til kaldtvannet i dusjen og besparelsen er da anslagsvis 30%.  Kobles det forvarmede vannet til både dusj og inntak på varmtvannbereder oppnås den effektiviteten som måles ved normert testing av HXdrain. Den er på oppimot 50% i varmeveksleren, noe som kan gi en forventet besparelse i varmtvannsforbruk på rundt 45%

I plusshuset i Larvik er det en kombinasjon av HXdrain og et tankbasert varmegjenvinnersystem fra OSO. I Energiregnestykket til  Brødrene Dahl for denne boligen er det ført opp at energiproduksjonen fra gråvanngjenvinning skal stå for 50% av energibehovet til tappevann. Nå kjenner ikke vi detaljene ved hele bygget, men anslår at besparelsen nok er nærmere 40% enn 50%. Det er likefult en stor besparelse og sannsynligvis det mest lønnsomme enkelttiltaket i hele plusshuset.

HXdrain på bad utenfor Ås

Håkon har bygget opp et helt nytt bad i sin enebolig. Han har brukt sluket HXdrain med innebygget varmeveksler for dusj.
Nytt sponplategulv skjuler avløpsrørene, men i veggen til høyre for HXdrain går rørene som skal opp til dusjen. Her ble det montert tilkobling til HXdrain og det ble satt opp en bypass kran slik at hvis det skulle skje at det ble lekkasje fra koblingene til HXdrainet så kan den sjaltes ut. Kranen kan nåes via en innsatt luke i veggen i tilstøtende vegg.

Alt gammelt er revet og det nye er begynt å bygges opp
Innstøp og membran kommer på plass, og våtromsplater med membran.
Et både lekkert og energisparende bad er kommet på plass.

Først i Norge i 2005 med varmeveksler  for dusj

Dag Arne Høystad, som bl.a. er energirådgiver for Asker Kommune og energiekspert i Norges Naturvernforbundet, var antagelig den første i Norge til å ta i bruk varmegjenvinner for dusj. På den tiden var vertikal varmeveksler for dusj lite kjent i Norge, så han gikk i gang med å lage seg en selv ved å vikle et mindre kobberrør rundt et større kobberrør. Imidlertid ble  kontakten mellom ytre og indre rør ikke så bra, slik at varmeoverføringen fra avløpsvannet til innkommende kaldtvann ikke ble optimalt. Det var da han fikk et tips om at det i Nederland var mulig å kjøpe ferdige varmegjenvinnere. Den ble bestilt og innstallert i hans bolig. Det er en rør-i-rør varmegjenvinner etter samme prinsipp som VXpipe. Det er godt mulig at dette er første generasjon av det som har utviklet seg til dagens VXpipe. På grunn av høye kobberpriser er det ytterste røret i dagens produkt byttet ut med et PVC rør. Fordelene er bedre isolasjon, lavere kost og vekt.
Flere tips for å spare energi finnes på nettsiden ‘Energismart‘ til Naturvernforbundet.

Hjemmelaget varmegjenvinner for dusj
Tidlig generasjon kobber rør-i-rør varmegjenvinner for dusj fra Nederland – 2005