Kontaktinformasjon

Meander Heat Recovery
Organisasjonsnummer: 995862972

Kontoradresse:
Stokkerveien 21
1341 Slependen
Norge
+ 47 63 000 516

Lager for henting:
Berghoffveien 40b
1340 Skui
Norge
+47-47348171

Teknisk støtte og bestillinger
arthur.kimmels@meanderhr.no

Marketing
svein.medhus@meanderhr.no