Velkommen til Meander Heat Recovery

Vannet som er brukt ved dusjing har fortsatt masse varme i seg når det renner ned i sluken. Mye av denne varmen kan gjenvinnes ved hjelp av en varmeveksler. Dermed sparer man energi og penger. Prinsippet kalles for ‘varmegjenvinning av gråvann’ eller ‘Waste Water heat Recovery’ (WWHR) på Engelsk. WWHR produkter for bruk i husholdninger, hoteller eller bedrifter er kommersielt tilgjengelig.
Konseptet er ikke så kjent i Norge ennå, og det ønsker vi i Meander Heat Recovery å gjøre noe med.

Med høye energipriser og mer og mer fokus på energisparing, CO2 utslipp og klimaendringer blir det på tide at varmegjenvinning for dusj introduseres i stor skala.
Vårt mål er å forfremme bruk av varmegjenvinning for dusj ved å tilby produktene på det Norske markedet, samt å gi informasjon om WWHR til privat personer, rørleggere og andre interesserte.

Vår visjon er en stor skala introduksjon av varmegjenvinning for dusj. Hver dusj sin varmeveksler!


Ikke la pengene renne ned sluket!
Bruk varmegjenvinner for dusj!