E24.no artikkel om kostnader ved dusjing

Høye strømpriser i Norge i de siste har økt oppmerksomhet om strømbruk og muligheter til å spare.
Her er link til en artikkel på E24.no om kostnadene som er forbundet med dusjing og muligheter til å spare penger på det.
Åpenbart hjelper det å dusje kortere, bruke sparedusj eller smart varmtvannsbereder, men i tillegg er det mulig å spare rundt 50% ved å installere varmegjenvinning av gråvann.
Denne muligheten blir ikke nevnt i artikkel, som igjen viser at konseptet er alt for lite kjent.