Støtte fra Enova for varmegjenvinner av gråvann

Enova støtter installasjon av varmegjenvinning av gråvann med et beløp opp til kr. 2500.
Mer informasjon om støtte, kravene og hvordan man søker finnes her.

Krav til å få støtte er at produktet gjenvinner minst 30% av varmen in avløpsvannet.
Alle våre produkter, hvis installert på riktig måte, oppfyller dette kravet med god margin.